fbpx

İhracat (Dış Ticaret) Danışmanlığı

Dış ticaret danışmanlığı, bir şirketin yurt dışındaki iş fırsatlarını keşfetmesine, yeni pazarlara girmesine ve uluslararası ticaret faaliyetlerini yönetmesine yardımcı olan bir hizmettir. Dış ticaret danışmanları, şirketlerin küresel pazarlarda rekabet edebilmeleri için gereken bilgi, deneyim ve becerilere sahiptir.

İhracat (Dış Ticaret)Danışmanlığı Neden Önemlidir?

Küreselleşme, şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet etmeleri için bir zorunluluk haline geldi. Ancak, farklı ülkelerin iş yapma kültürleri, yasal gereklilikleri, vergi düzenlemeleri ve ticaret anlaşmaları gibi faktörler, uluslararası ticareti karmaşık hale getirir. Dış ticaret danışmanları, şirketlere bu zorlukları aşmaları için rehberlik ederek, uluslararası pazarlarda başarılı olmalarına yardımcı olurlar.

İhracat (Dış Ticaret) Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir?

İhracat (Dış Ticaret) Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir?

Dış ticaret danışmanları, şirketlere aşağıdaki hizmetleri sunabilir:

Pazar Araştırması

Dış ticaret danışmanları, şirketlerin hedeflediği pazarlarda potansiyel müşterileri, rakipleri, tedarikçileri ve yasal gereklilikleri araştırır.

İhracat Planlama

Dış ticaret danışmanları, şirketlerin ürünlerini yurt dışına nasıl ihraç edeceklerine ilişkin stratejiler geliştirir ve lojistik, nakliye ve gümrük işlemlerine yardımcı olur.

Pazarlama Stratejileri

Dış ticaret danışmanları, şirketlerin ürünlerini yurt dışındaki hedef müşterilere nasıl pazarlayacaklarına ilişkin stratejiler geliştirir.

Yönetim Danışmanlığı

Dış ticaret danışmanları, şirketlerin yönetim yapısını, iş süreçlerini ve finansal performansını geliştirmelerine yardımcı olur.

Hukuk Danışmanlığı

Dış ticaret danışmanları, şirketlerin yasal gereklilikleri yerine getirmeleri ve uluslararası ticaret anlaşmalarına uygun hareket etmeleri için hukuk danışmanlığı sağlar.

DIŞ TİCARET / İHRACAT YAPMAK İSTİYORSUN AMA NEREDEN BAŞLAYACAĞINI BİLMİYOR MUSUN?

İhracat yapmak istiyorsun veya başladın başarısız oldun ise hemen dış ticaret hizmeti için tek yapmanız gereken aşağıdaki formu doldurmak.
En kısa sürede dönüş sağlayacağıma emin olabilirsiniz.

İhracat (Dış Ticaret) Danışmanlığı Hangi Şirketlere Yarar Sağlar?

Dış ticaret danışmanlığı hizmetleri, genellikle ihracat yapmak isteyen veya mevcut ihracat faaliyetlerini geliştirmek isteyen şirketlere yarar sağlar. Bu şirketlerin çoğu, ürünlerini yurt dışına ihraç etmek veya yurt dışından ürünler ithal etmek isteyen firmalardır.

Ayrıca, uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğini artırmak isteyen veya mevcut uluslararası işlerini geliştirmek isteyen şirketler de dış ticaret danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilirler.

Bunun yanı sıra, dış ticaret danışmanları, hükümet kurumları, ticaret odaları ve ihracat teşvik kuruluşları gibi kamu kurumlarına da hizmet verebilirler. Bu kurumlar, ihracatı teşvik etmek için uluslararası ticaret hakkında bilgi sahibi olmak isteyen şirketlere yardımcı olabilirler.

Özetle, dış ticaret danışmanlığı hizmetleri, ihracat ve uluslararası ticaret faaliyetleriyle ilgilenen her türlü şirket veya kurum için faydalıdır.

İhracat (Dış Ticaret) Danışmanlığında En Çok Kullanılan Terimler Nelerdir?

İhracat (Dış Ticaret) Danışmanlığında En Çok Kullanılan Terimler Nelerdir?

Dış ticaret danışmanlığı terimleri oldukça geniştir ve farklı konularda kullanılırlar. Ancak, en çok kullanılan terimler aşağıdaki gibidir:

 1. İhracat: Bir ülkenin mal ve hizmetlerini başka bir ülkeye satmasıdır.
 2. İthalat: Bir ülkenin başka bir ülkeden mal ve hizmet satın almasıdır.
 3. Gümrük Vergisi: İthalat yapılan ürünlere uygulanan ek bir vergidir.
 4. Serbest Bölge: Gümrük vergisi ödenmeden ithalat ve ihracat yapılabilen belirli bir bölgedir.
 5. Gümüş Paket: İhracat işlemlerinde kullanılan bir belgedir ve ihracatı gerçekleştiren şirketin beyanıdır.
 6. İhracat Destekleri: İhracat yapan şirketlere hükümet tarafından sağlanan teşvik ve desteklerdir.
 7. Ticaret Anlaşması: İki veya daha fazla ülke arasında imzalanan ve ticaretin düzenlenmesini sağlayan anlaşmalardır.
 8. Dış Ticaret: Bir ülkenin diğer ülkelerle yaptığı ticarettir.
 9. Akreditif: Bankalar arasında yapılan bir sözleşmedir ve ihracat işlemlerinde ödeme güvencesi sağlar.
 10. Lojistik: Malların taşınması, depolanması ve dağıtımı gibi işlemleri içeren bir süreçtir.
 11. Fatura: Bir işlemin veya satışın belgesidir ve satıcı tarafından alıcıya gönderilir.
 12. İhracat Beyannamesi: İhracat yapan şirketin ihracat işlemi hakkında verdiği resmi beyanattır.
 13. Taşıma Senedi: Malların taşınması sırasında kullanılan bir belgedir ve malın taşınması sırasında oluşabilecek zararlara karşı sigorta kapsamını da içerebilir.
 14. Ülkesel Mevzuat: Her ülkenin ihracat ve ithalat yaparken uymak zorunda olduğu yasal düzenlemelerdir.
 15. Uyumlaştırma: Uluslararası ticarette standartların belirlenmesi ve uygulanması sürecidir.

Yukarıdaki terimler, dış ticaret danışmanlığı alanında sık sık kullanılan terimlerden sadece birkaçıdır. Danışmanlık hizmetlerinde kullanılan terimler, danışmanın uzmanlık alanına ve müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir.

Türkiye İçin Dış Ticaret Neden Önemlidir?

Türkiye İçin Dış Ticaret Neden Önemlidir?

Türkiye için dış ticaret oldukça önemlidir çünkü ülke ekonomisinin büyük bir bölümü ihracata dayalıdır. Türkiye, stratejik coğrafi konumu, hızlı gelişen ekonomisi, geniş üretim yelpazesi ve kaliteli işgücü nedeniyle uluslararası ticarette önemli bir aktör konumundadır.

İşte Türkiye için dış ticaretin önemine dair bazı nedenler:

Ekonomik Kalkınma

Türkiye’nin ekonomik kalkınması, dış ticarete bağlıdır. İhracat, Türkiye’nin milli gelirine önemli bir katkı sağlar ve ekonomik büyümeyi destekler.

İstihdam

Türkiye’de birçok sektörde çalışanların büyük bir bölümü ihracat sektöründe istihdam edilmektedir. Dış ticaret sayesinde yeni iş alanları oluşur ve ülkede istihdam artar.

Teknoloji Transferi

İhracat yoluyla gelişmiş teknolojilerin ve bilgi birikiminin ülkeye transfer edilmesi, Türkiye’nin rekabet gücünü artırır.

Rekabet Gücü

Dış ticaret, Türkiye’nin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırır. İhracat yaparak ürünlerini yurt dışında satan şirketler, küresel rekabetin getirdiği zorluklarla başa çıkabilirler.

İhracat Destekleri

Türkiye’nin ihracatını artırmak için hükümet tarafından çeşitli teşvik ve destekler sağlanmaktadır. Bu destekler, Türkiye’deki şirketlerin uluslararası rekabet gücünü artırır ve ihracatlarını teşvik eder.

Dış Ticaret Dengesi

Türkiye, dış ticaret dengesi açığı veren bir ülkedir. İhracatın artması, dış ticaret açığının azalmasına ve ülkenin cari açığının kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

Tüm bu nedenler göz önüne alındığında, Türkiye’nin dış ticaret faaliyetleri ülke ekonomisi için oldukça önemlidir ve Türkiye’nin uluslararası ticaretteki konumunu güçlendirmesi gerekmektedir.

Neden İhracat’a Hemen Başlamalısınız Dış Ticaret Danışmanların Buradaki Rolü Nedir?

İhracat yapmak, bir şirket için birçok fırsat sunar ve işletmenin büyümesi için önemli bir yoldur. İhracat, şirketlerin müşteri tabanını genişletmelerine, satış hacimlerini artırmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olabilir.

İşte ihracata hemen başlamanın nedenleri:

Yeni Pazarlara Erişim

İhracat yapmak, yeni müşteri tabanlarına ve pazarlara erişmenizi sağlar. Bu, işletmenizin satış hacmini artırabilir ve gelirinizi çeşitlendirebilir.

Uluslararası Rekabet Gücü

Uluslararası pazarlara giriş yaparak, işletmeniz daha rekabetçi hale gelebilir. İhracat yaparak, küresel pazarda diğer şirketlerle rekabet edebilirsiniz.

Daha Yüksek Kar Marjları

Uluslararası pazarlara girmek, işletmenizin kar marjını artırabilir. İhracatta, ürünlerinizin fiyatı daha yüksek olabilir ve işletmeniz için daha fazla karlılık sağlayabilirsin

Tüm İhracat Süreçlerinde Yanınızdayız

Dış ticaretin temel olarak 3 aşaması bulunmaktadır. Bunlar ihracat, ithalat ve transit ticaret olarak adlandırılmaktadır. Aşağıda dış ticaretin 3 aşamasında verdiğimiz danışmanlık hizmetleri belirtilmektedir;

1-İhracat Dış Ticaret Danışmanlığı

 • Akreditif
 • Pazar Araştırması
 • Devlet Destekleri
 • Ürün Araştırması
 • Dahilde İşleme İzin Belgeleri

2-İthalat Dış Ticaret Danışmanlığı

 • Özel İzin Takipleri
 • Akreditif
 • Ürün Araştırması
 • Vergi Planlama
 • Lojistik Hizmetler
 • Yatırım Teşvik Belgesi
 • Hariçte İşleme İzin Belgeleri
 • Kullanılmış Makine İzin Belgeleri
 • Kontrol Belgesi İşlemleri

3-Transit Dış Ticaret Danışmanlığı

  %LS����
Başa dön tuşu
Haldun Yıldız Instagram
Instagram Hesabımı Takip Et, Yeni İçerikleri Kaçırma!
Takip Et
Yeni İçerikleri Kaçırma!
Takip Et